<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7939074191289431666\x26blogName\x3dsebastian\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://einzweidreisyfqh.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://einzweidreisyfqh.blogspot.com/\x26vt\x3d-2420248860922539434', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
deαr diαry..


Wednesday, June 8, 2011
aku menyesal ke? :| @ 10:21 PM

ASSALAMUALAIKUM.
holla. blogg aku menjadi medium untuk aku meluahkan segala yg ak rasa. dah aku xtau nak luah kat mana lagi kan? heh. well, aku xtau sama ada pilihan yg aku pilih ni betul ke tidak sebab, entah? aku rasa macam.. pelik. kekadang aku terfikir : ehh, betul ke apa yg aku buad ni? kenapa aku rasa semacam jea? weehh, i need some advise here. puhlisss~ T^T
and, aku baru kehilangan seorang kawan. mungkin kami xserasi menjadi kawan. mungkin kami lebih sesuai menjadi rakan sekelas jea. itu lebih baek kan? aku menyesal jugak kerana perkara macam tuh boleh terjadi, tapi dah kehendak TUHAN, aku nak kata apa lagi? biar la. benda dah berlaku. mungkin selepas ini, kami hanya akan bertegur sapa sebagai classmate, bukan kawan. 2 benda yg berbeza. aku kena belajar biasakan diri. :( mungkin akan mengambil masa yg lama untuk get used to it. xpa, usaha tangga kejayaan kan? HA.HA.HA
aku akan mengambil kejadian kali ni sebagai pengajaran. aku xakan cuai lagi. cukupla jatuh sekali. aku dah xmau jatuh lagi. 
semalam, aku mimpi sesuatu yg pelik. aku xdapt nak tafsirkan mimpi tuh. aku bermimpi, lepas aku balek dari skola, tetiba aku kena langgar nan keta. time tuh aku blurr sangatsangat. adakah ajal aku nak tiba? O,O" better aku bertaubat siapsiap. lagipun, aku dah bosan hidupp. dunia pun xselamat dah. hieee. takuttakut. =="
kbaii. ASSALAMUALAIKUM.

«(C)syfqh2014. All Rights Reserved. »


kogami shinya is a sexy beast

einzzweidrei


bonjour.
means 'holla'.

holla. you have dropped by into sebastian's official zone. please mind your manner and words here.
feel free to look around her blog and enjoy the nonsense posts written by her :d. merci :)